Home » Hoe aan te aanvragen? » Voorwaarden Leergeld

Voorwaarden Leergeld

Voor alle criteria geldt dat het om uitgangspunten gaat. In bijzondere gevallen, indien er sprake is van sociaal isolement, kan er van de uitgangspunten worden afgeweken.

 

Algemeen

1.    Kind woont in gemeente Soest of Baarn.

2.    Aanvragen mogelijk van 4 (6) tot 18 jaar.

3.    Financiële situatie inkomen van 120% bijstandsniveau.

4.    Na een jaar opnieuw inkomenscheck.

5.    Er wordt altijd eerst verwijzen naar voorliggende voorzieningen.

 

Vergoeding sport

1.    Er wordt altijd eerst een aanvraag bij het Jeugd Sport Fonds  gedaan en deze kent maximaal € 225,– per kind per kalenderjaar toe.

2.    Deze aanvragen gelden alleen voor verenigingsporten.

3.    De leeftijdsgrens is hierbij 6 jaar.

4.    Sportkleding kan in alle redelijkheid aangevraagd worden.

5.    Vanaf 6 jaar worden zwemlessen vergoed tot diploma B.

 

Vergoeding school

1.    Geen ouderbijdrage tenzij uit een specificatie blijkt dat dit voor activiteiten van de kinderen gebruikt wordt

2.    Schoolreizen, kampen en werkweken worden per geval bekeken.

3.    Schoolmaterialen worden per geval beoordeeld.

4.    Ondersteunende aanvragen voor Voortgezet Onderwijs.

5.    Fietsaanvragen voor bezoeken van  de middelbare school worden per geval bekeken.

 

Vergoeding cultuur

1.    Er wordt altijd eerst een aanvraag bij het Jeugd Cultuur Fonds  gedaan en deze kent maximaal € 350,– per kind per kalenderjaar toe.