Home » Dit is Leergeld » Armoede in Nederland

Leergeld op Facebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Armoede in Nederland

Armoede in ons welvarende land neemt toe en de financieel zwakkeren in onze samenleving worden het meest getroffen. Kinderen kunnen door geldgebrek niet meer meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.
Armoede komt in vele gradaties voor. Door het niet hebben van betaald werk, ten gevolge van echtscheidingen of faillissementen. Armoede drukt soms generaties lang op de schouders van mennsen. Dan groeien kinderen op in een omgeving van argwaan tegen autoriteiten, hulpverlenende instanties en ten opzichte van de samenleving als geheel.

 

Directe gevolgen voor het kind

Voor kinderen die verstoken zijn van het meedoen aan een school gerelateerd, sociaal maatschappelijk leven met leeftijdsgenoten, is de dreiging voor sociaal isolement of uitsluiting groot. Een samenleving die deze noden niet ziet, mag niet verwachten dat deze kinderen nu en later respect tonen voor die samenleving. Mee mogen doen, integreren, zijn belangrijke zaken in het creeren van een samenleving, waarbinnen men elkaar respecteert. Met kunnnen meedoen, maak je sociale contacten, leer je hoe met elkaar om te gaan, wat voor een ander over te hebben, hoe te winnen en te verliezen. Kinderen, die zulke dingen niet leren, komen ernstig tekort.

 

Gevolgen voor de samenleving

Sociale uitsluiting ten gevolge van armoede op jonge leeftijd is funest voor de samenleving omdat e.e.a. niet zonder gevolgen voor de toekomst blijft. In Nederland gaat het om 15% van de schoolgaande populatie: tussen de 400.000 en 600.000 kinderen. In een klas van 30 leerlingen zijn dat gemiddeld 4 tot 6 kinderen. In zo’n welvarend land als Nederland is dat een schrikbarend aantal. En van directe invloed op hoe onze samenleving er in de toekomst zal uitzien. Als wij nu niets doen, zullen we daar later, collectief, duur leergeld voor betalen.

 

NIEUWE AANVRAAG DIRECT INDIENEN

Gebruik dit formulier als u nog niet bekend bent bij Leergeld Soest/Baarn

HERHALING DIRECT INDIENEN

Gebruik dit formulier als u al eerder een aanvraag ingediend heeft bij Leergeld Soest/Baarn

Nieuws

 • Nieuwe coordinator !
  Sinds begin dit jaar heeft de Stichting Leergeld een nieuwe coordinator : Roeland Bouricius. Hij heeft de taken overgenomen van Kees Jansma die dit […]
 • Verantwoording 2017
  Sinds vandaag is de verantwoording van de stichting Leergeld Soest/Baarn beschikbaar op de site. Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten […]
 • Gift van Lady’s Circle Soest
  Donderdag 8 maart hebben de dames van Lady’s Circle Soest feestelijk hun 5-jarig bestaan gevierd. Een mooie gelegenheid om de resultaat van hun […]
 • Bereikbaarheid Leergeld Soest/Baarn
  Vanaf 8 januari zal Leergeld Soest/Baarn telefonisch bereikbaar zijn op de maandag- en woensdagochtenden tussen 09:00 en 11:00 uur.     […]
 • ING Nederland fonds voor Medewerkers kent donatie toe
  Het ING Nederland fonds heeft leergeld Soest/Baarn een donatie van 1000 euro toegekend. Wij zijn ING Nederland fonds voor Medewerkers dankbaar voor […]

Berichten archief